Dom seniorov Machulince, n. o.
                                                                                 Zoznam faktúr - rok 2021
Por. číslo Interné čislo Zo dňa Dodávateľ Predmet faktúry Suma v Eurách                                                               
1. 2021001 11.01.2021 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava Antigénové testy COVID-19 773,00
2. 2021002 11.01.2021 Lekáreň AVICENA s.r.o., Kamenárska 158, 966 01 Hliník nad Hronom Antigénové testy COVID-19 748,00
3. 2021003 14.01.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice, dezinfekcia 372,00
4. 2021004 19.01.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
5. 2021005 20.01.2021 Frape catering s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 00 Trnava Osobné ochranné pracovné prostriedky 151,32
6. 2021006 27.01.2021 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 229,75
7. 2021007 28.01.2021 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 77,00
8. 2021008 01.02.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
9. 2021009 01.02.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
10. 2021010 02.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 01/2021 173,46
11. 2021011 02.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 01/2021 2860,20
12. 2021012 02.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 01/2021 1218,34
13. 2021013 03.02.2021 HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná prehliadka výťahu 115,15
14. 2021014 04.02.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
15. 2021015 05.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Poistenie zodpovednosti - prevádzka osobného motorového vozidla 86,42
16. 2021016 19.02.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
17. 2021017 19.02.2021 WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Registrácia domény 14,28
18. 2021018 23.02.2021 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo Stojan s dávkovačom bezdotykovým na dezinfekciu rúk - 2 ks + dezinfekcia 364,87
19. 2021019 24.02.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.,  Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 1.421,11
20. 2021020 26.02.2021 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava Respirátory FFP2 714,00
21. 2021021 02.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
22. 2021022 02.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
23. 2021023 01.03.2021 HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra Práce na výťahu 72,72
24. 2021024 02.03.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 02/2021 179,34
25. 2021025 02.03.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 02/2021 2431,17
26. 2021026 04.03.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 02/2021 982,09
27. 2021027 05.03.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
28. 2021028 05.03.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice, dezinfekcia 639,47
29. 2021029 16.03.2021 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo Adaptér k dávkovačom na dezinfekciu rúk 31,13
30. 2021030 19.03.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
31. 2021031 23.03.2021 NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01.03.2021 14,89
32. 2021032 30.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
33. 2021033 30.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
34. 2021034 31.03.2021 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Služby technika BOZP a OPP - I. štvrťrok 144,00
35. 2021035 01.04.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 03/2021 2410,74
36. 2021036 01.04.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 03/2021 229,32
37. 2021037 01.04.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
38. 2021038 14.04.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 03/2021 1151,91
39. 2021039 26.03.2021 WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Hosting MINIMUM - 12 mesiacov 28,66
40. 2021040 22.04.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
41. 2021041 03.05.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 04/2021 2288,16
42. 2021042 03.05.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 04/2021 238,14
43. 2021043 04.05.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
44. 2021044 04.05.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
45. 2021045 04.05.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
46. 2021046 12.05.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 04/2021 319,17
47. 2021047 18.05.2021 Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 Parný generátor 292,70
48. 2021048 19.05.2021 BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo Germicídny žiarič GM30WA,  oximeter SR501 407,41
49. 2021049 19.05.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
50. 2021050 25.05.2021 APV AUDIT s.r.o., 17. Novembra 1127, 955 01 Topoľčany Audit ročnej účtovnej závierky rok 2020 660,00
51. 2021051 27.05.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice, dezinfekcia, návleky na obuv 542,50
52. 2021052 01.06.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
53. 2021053 01.06.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
54. 2021054 01.06.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 05/2021 2601,42
55. 2021055 01.06.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 05/2021 241,08
56. 2021056 04.06.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 05/2021 251,58
57. 2021057 03.06.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Služby pevnej siete 14,00
58. 2021058 02.06.2021 Ewellin, s. r. o., Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín Vrecia textilné na bielizeň a šatstvo 99,81
59. 2021059 03.06.2021 Mixxer Medical s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin Kufrík prvej pomoci  183,50
60. 2021060 25.06.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
61. 2021061 01.07.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice, stojan na skúmavky 483,38
62. 2021062 02.07.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
63. 2021063 02.07.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
64. 2021064 06.07.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 06/2021 3010,02
65. 2021065 06.07.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 06/2021 235,20
66. 2021066 07.07.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 06/2021 272,82
67. 2021067 07.07.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 21,79
68. 2021068 13.07.2021 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Služby technika BOZP a OPP - II. štvrťrok 144,00
69. 2021069 20.07.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
70. 2021070 30.07.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.,  Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 2271,42
71. 2021071 03.08.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 07/2021 2948,73
72. 2021072 03.08.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 07/2021 141,12
73. 2021073 04.08.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
74. 2021074 04.08.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
75. 2021075 05.08.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 19,99
76. 2021076 11.08.2021 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica Tlačiarenské služby 8,87
77. 2021077 12.08.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 07/2021 259,32
78. 2021078 20.08.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
79. 2021079 31.08.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Tovar - jednorazové utierky, vône, systémové batérie 366,05
80. 2021080 02.09.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 08/2021 196,98
81. 2021081 02.09.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 08/2021 3044,07
82. 2021082 09.09.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 08/2021 270,49
83. 2021083 03.09.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 19,99
84. 2021084 04.09.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
85. 2021085 04.09.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
86. 2021086 14.09.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Zmluva o prenájme - odpredaj Samsung UE50RU7402 1,20
87. 2021087 31.08.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice zdravotnícke, návleky na obuv, dezinfekcia  1201,00
88. 2021088 30.08.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov Rúška jednorazové chirurgické, respirátory 277,80
89. 2021089 14.09.2021 Ing. Mária Kučerová, Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen Odborná literatúra 66,50
90. 2021090 14.09.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Stojan na infúzie 60,20
91. 2021091 20.09.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
92. 2021092 27.09.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice zdravotnícke, tlakomer 949,00
93. 2021093 30.09.2021 MEDIATEL s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 Firemný profil Basic 334,80
94. 2021094 04.10.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
95. 2021095 05.10.2021 Patricius.sk s.r.o., Rastislavova 100, 040 01 Košice Plachty nepremokavé, obrusy 259,80
96. 2021096 05.10.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 19,99
97. 2021097 05.10.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 09/2021 2901,06
98. 2021098 05.10.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovaníe zamestnancov za mesiac 09/2021 191,10
99. 2021099 07.10.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 09/2021 272,60
100. 2021100 14.10.2021 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Služby technika BOZP a OPP - III. štvrťrok 144,00
101. 2021101 20.10.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
102. 2021102 22.10.2021 HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná prehliadka výťahu 115,15
103. 2021103 03.11.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
104. 2021104 04.11.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 19,99
105. 2021105 04.11.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 10/2021 2676,33
106. 2021106 04.11.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2021 196,98
107. 2021107 05.11.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 10/2021 304,00
108. 2021108 10.11.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.,  Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 455,22
109. 2021109 16.11.2021 CLEANING spol. s r. o., Majerská cesta 96A, 974 01 Banská Bystrica Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 430,07
110. 2021110 19.11.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
111. 2021111 26.11.2021 RESIZE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava Candy CHTOS  482W36 134,00
112. 2021112 29.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov Lôžkový stolík  classic W0300 - 2 ks 120,56
113. 2021113 01.12.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
114. 2021114 01.12.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 11/2021 2649,09
115. 2021115 01.12.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2021 244,02
116. 2021116 06.12.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 11/2021 1119,77
117. 2021117 06.12.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 189,49
118. 2021118 06.12.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 19,99
119. 2021119 06.12.2021 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 111,50
120. 2021120 07.12.2021 Aqua - Clim plus s.r.o., Obyce 253, 951 95 Obyce Vodoinštalárske a kúrenárske práce 495,00
121. 2021121 07.12.2021 František Rakovský - FERITHERM, Továrenská 17, 953 01 Zlaté Moravce Vodoinštalársky a kúrenársky materiál 490,03
122. 2021122 17.12.2021 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Služby technika BOZP a OPP - IV. štvrťrok 144,00
123. 2021123 20.12.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
124. 2021124 20.12.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 12/2021 2485,65
125. 2021125 20.12.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 12/2021 238,14
126. 2021126 29.11.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Výživové doplnky pre klientov a zamestnancov 570,20
127. 2021127 27.12.2021 IRIS plus, spol. s r.o., Nám.A.Hlinku 28, 953 01 Zlaté Moravce Výživové doplnky  1024,11
128. 2021128 29.12.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.,  Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 2692,92
129. 2021129 30.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov Lôžkový stolík  classic W0300 - 2 ks 120,56
130. 2021130 30.12.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
131. 2021131 04.01.2022 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 19,99
132. 2021132 05.01.2022 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 12/2021 1336,11
133. 2021133 05.01.2022 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Nájom za rok 2021  13,00
134. 2021134 28.12.2021 Kambing Trade s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 Komoda W5 sonoma 94,00
135.        
136.        
137.