Dom seniorov Machulince, n. o.
                                                                                 Zoznam faktúr - rok 2021
Por. číslo Interné čislo Zo dňa Dodávateľ Predmet faktúry Suma v Eurách                                                               
1. 2021001 11.01.2021 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava Antigénové testy COVID-19 773,00
2. 2021002 11.01.2021 Lekáreň AVICENA s.r.o., Kamenárska 158, 966 01 Hliník nad Hronom Antigénové testy COVID-19 748,00
3. 2021003 14.01.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice, dezinfekcia 372,00
4. 2021004 19.01.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
5. 2021005 20.01.2021 Frape catering s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 00 Trnava Osobné ochranné pracovné prostriedky 151,32
6. 2021006 27.01.2021 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 229,75
7. 2021007 28.01.2021 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 77,00
8. 2021008 01.02.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
9. 2021009 01.02.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
10. 2021010 02.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 01/2021 173,46
11. 2021011 02.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 01/2021 2860,20
12. 2021012 02.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 01/2021 1218,34
13. 2021013 03.02.2021 HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná prehliadka výťahu 115,15
14. 2021014 04.02.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
15. 2021015 05.02.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Poistenie zodpovednosti - prevádzka osobného motorového vozidla 86,42
16. 2021016 19.02.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
17. 2021017 19.02.2021 WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Registrácia domény 14,28
18. 2021018 23.02.2021 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo Stojan s dávkovačom bezdotykovým na dezinfekciu rúk - 2 ks + dezinfekcia 364,87
19. 2021019 24.02.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.,  903 01 Senec Pracie, dezinfekčné a čistiace prostriedky 1.421,11
20. 2021020 26.02.2021 HERMES LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava Respirátory FFP2 714,00
21. 2021021 02.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
22. 2021022 02.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
23. 2021023 01.03.2021 HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra Práce na výťahu 72,72
24. 2021024 02.03.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 02/2021 179,34
25. 2021025 02.03.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 02/2021 2431,17
26. 2021026 04.03.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 02/2021 982,09
27. 2021027 05.03.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
28. 2021028 05.03.2021 SANIMAT SK, s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava Rukavice, dezinfekcia 639,47
29. 2021029 16.03.2021 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo Adaptér k dávkovačom na dezinfekciu rúk 31,13
30. 2021030 19.03.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
31. 2021031 23.03.2021 NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01.03.2021 14,89
32. 2021032 30.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava PC All In One  36,35
33. 2021033 30.03.2021 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Samsung UE50RU7402 28,57
34. 2021034 31.03.2021 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Služby technika BOZP a OPP - I. štvrťrok 144,00
35. 2021035 01.04.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie klientov za mesiac 03/2021 2410,74
36. 2021036 01.04.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 03/2021 229,32
37. 2021037 01.04.2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Služby pevnej siete 14,00
38. 2021038 14.04.2021 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 03/2021 1151,91
39. 2021039 26.03.2021 WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Hosting MINIMUM - 12 mesiacov 28,66
40. 2021040 22.04.2021 ORANGE Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava Hlasový paušál - mesačný poplatok Go 30 30,00
41. 2021041        
42. 2021042        
43. 2021043