Dom seniorov Machulince, n. o.
                                                                                    Zoznam faktúr - rok 2023
Por. číslo Interné čislo Zo dňa Dodávateľ Predmet faktúry Suma v Eurách                                                               
1. 2023001 19.01.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
2. 2023002 31.01.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec Pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 369,76
3. 2023003 07.02.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
4. 2023004 07.02.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 01/2023 3674,05
5. 2023005 07.02.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 01/2023 437,63
6. 2023006 07.02.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Zdravotnícke pomôcky 295,00
7. 2023007 07.02.2023 Helvyk Elevators, s. r. o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná skúška výťahu 282,01
8. 2023008 20.02.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
9. 2023009 28.02.2023 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 1023/35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 318,90
10. 2023010 07.03.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 02/2023 4077,90
11. 2023011 07.03.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 02/2023 445,81
12. 2023012 10.03.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energii za mesiace 01- 02/2023 5371,52
13. 2023013 10.03.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzka OMV 86,42
14. 2023014 07.03.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
15. 2023015 23.02.2023 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Webhosting - registrácia domény 14,28
16. 2023016 11.03.2023 UNITRADE MARKET s.r.o.,Nám.Gy.Széchényiho 5,94058 Nové Zámky Ochrana lôžka s úchytmi 183,26
17. 2023017 17.03.2023 KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske Rukavice zdravotnícke 293,94
18. 2023018 22.03.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
19. 2023019 23.03.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec Pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 1245,61
20. 2023020 24.03.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec Pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 194,18
21. 2023021 03.04.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
22. 2023022 03.04.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 29,82
23. 2023023 04.04.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 03/2023 466,26
24. 2023024 04.04.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 03/2023 4146,85
25. 2023025 11.04.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 03/2023 2992,45
26. 2023026 06.04.2023 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Poskytovanie služieb technika BOZP a OPP - I.Q 2023 180,00
27. 2023027 05.04.2023 KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske Vankúš biely, 70x90 cm, 20 ks 312,00
28. 2023028 11.04.2023 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava Hosting MINIMUM - 12 mesiacov 32,98
29. 2023029 02.05.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,01
30. 2023030 03.05.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 04/2023 4215,80
31. 2023031 03.05.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 04/2023 409,00
32. 2023032 03.05.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 04/2023 1762,55
33. 2023033 03.05.2023 Helvyk Elevators, s. r. o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná prehliadka výťahu 129,43
34. 2023034 04.05.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 42,00
35. 2023035 04.05.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
36. 2023036 12.05.2023 Peter Čulík VyNET, Žitavská 393/24, 951 93 Machulince Oprava televízneho prijímača - výmena LED podsvietenia 60,00
37. 2023037 22.05.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
38. 2023038 29.05.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Zdravotnícke pomôcky 497,40
39. 2023039 29.05.2023 APV AUDIT spol. s r. o., 17. Novembra 1127, 955 01 Topoľčany Audit účtovnej závierky za rok 2022 780,00
40. 2023040 02.06.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 05/2023 4363,55
41. 2023041 02.06.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 05/2023 449,90
42. 2023042 05.06.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 05/2023 438,07
43. 2023043 31.05.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 42,00
44. 2023044 05.06.2023 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 1023/35, 951 93 Topoľčianky Kancelárske potreby 274,40
45. 2023045 05.06.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
46. 2023046 12.06.2023 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder Odborná literatúra - Zákonník práce s komentárom 23,90
47. 2023047 14.06.2023 KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske Rukavice zdravotnícke 386,22
48. 2023048 14.06.2023 KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske Čistiace a dezinfekčné prostriedky 200,04
49. 2023049 20.06.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
50. 2023050 22.06.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Zdravotnícke pomôcky 130,70
51. 2023051 30.06.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Zdravotnícke pomôcky 463,90
52. 2023052 23.06.2023 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica Tlačiarenské služby  8,87
53. 2023053 23.06.2023 PhDr. Erika Sučanská, 965 01 Žiar nad Hronom Supervízia pre odborných zamestnancov  120,00
54. 2023054 30.06.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 42,00
55. 2023055 04.07.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
56. 2023056 07.07.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 06/2023 4038,50
57. 2023057 07.07.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 06/2023 462,17
58. 2023058 07.07.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 06/2023 413,31
59. 2023059 10.07.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Zdravotnícke pomôcky 63,70
60. 2023060 13.07.2023 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Poskytovanie služieb technika BOZP a OPP - II.Q 2023 180,00
61. 2023061 13.07.2023 matraCentrum, Sk, s.r.o., ul. Mieru 551/18, 028 01 Trstená Rošty Double expert polohovacie do lôžok - 2 ks 168,19
62. 2023062 14.07.2023 Helvyk Elevators, s. r. o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná prehliadka výťahu 129,43
63. 2023063 20.07.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,40
64. 2023064 20.07.2023 AUTO-ASOS, s. r. o., Hlavná 1161/277/A, 951 93 Topoľčianky Servis OMV - výmena brzdových doštičiek a kotúčov 241,40
65. 2023065 17.07.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Zdravotnícke pomôcky 463,90
66. 2023066 01.08.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 42,00
67. 2023067 03.08.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 07/2023 4796,95
68. 2023068 03.08.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 07/2023 384,46
69. 2023069 01.08.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 07/2023 387,71
70. 2023070 04.08.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
71. 2023071 09.08.2023 Marcel Chren, Machulinská 304/7, 951 93 Topoľčianky Vodoinštalatérske práce 160,00
72. 2023072 07.08.2023 Marína Hlavačková, Nábytok TRIO Púzdra na lamely - rošty lôžok 136,00
73. 2023073 09.08.2023 CLEANING spol. s r.o., Majerská cesta 96A, 974 01 Banská Bystrica Pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 484,88
74. 2023074 21.08.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
75. 2023075 04.09.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
76. 2023076 04.09.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za mesiac 08/2023 42,00
77. 2023077 05.09.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 08/2023 - obedy 441,72
78. 2023078 05.09.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 08/2023 - večere 23,03
79. 2023079 05.09.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za 08/2023 5023,50
80. 2023080 05.09.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 08/2023 518,09
81. 2023081 19.09.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
82. 2023082 29.09.2023 MEDIATEL, spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava  Firemný profil Basic 367,16
83. 2023083 02.10.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za mesiac 09/2023 42,00
84. 2023084 03.10.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec Pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 2310,94
85. 2023085 03.10.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 09/2023 4826,50
86. 2023086 03.10.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 09/2023 512,14
87. 2023087 02.10.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 09/2023 386,41
88. 2023088 06.10.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
89. 2023089 11.10.2023 Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany Poskytovanie služieb technika BOZP a OPP - III. Q 2023 180,00
90. 2023090 04.10.2023 Ing. Mária Kučerová, Smreková 3878/5, 960 01 Zvolen Predaj odbornej literatúry  117,00
91. 2023091 06.10.2023 Jozef Mientus, J.M., Lipová 43, 951 93 Topoľčianky Dodanie polykarbonátových platní s príslušenstvom 109,50
92. 2023092 11.10.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o.Bratislavská 15, 949 01 Nitra Varič na vodu 10 l Black matt 141,48
93. 2023093 11.10.2023 KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné oblečenie a obuv 931,89
94. 2023094 11.10.2023 KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske Čistiace a dezinfekčné prostriedky 870,01
95. 2023095 20.10.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,03
96. 2023096 27.10.2023 Internet Mall Slovakia, s r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov  Žehliaca doska, sušiaky na bielizeň 178,80
97. 2023097 31.10.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za mesiac 10/2023 42,00
98. 2023098 07.11.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb za mesiac 10/2023 4718,15
99. 2023099 07.11.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2023 515,34
100. 2023100 07.11.2023 Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince Spotreba energií za mesiac 10/2023 1167,85
101. 2023101 07.11.2023 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 19,99
102. 2023102 03.11.2023 ENTER Computer spol. s r. o., Holešovská 1023/35, 951 93 Topoľčianky Tovar výpočtovej techniky - tlačiareň CANON + toner 394,00
103. 2023103 09.11.2023 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen Kancelárske potreby 280,25
104. 2023104 14.11.2023 Helvyk Elevators, s. r. o., Levická 51, 949 01 Nitra Odborná prehliadka výťahu 159,00
105. 2023105 20.11.2023 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen Kancelárske potreby 11,34
106. 2023106 20.11.2023 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Hlasový paušál - Go Safe Extra 34,00
107. 2023107 21.11.2023 SocioFórum, o.z., Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava Seminár - Štandardy kvality v sociálnych službách 50,00
108. 2023108 27.11.2023 Marína Hlavačková, Nábytok TRIO Stolík Rubín 1 ks 65,00
109. 2023109 30.11.2023 Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/2023 42,00