Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince, n. o.
                                                                    Zoznam faktúr - rok 2014
Por. číslo Interné čislo Zo dňa Dodávateľ Predmet faktúry Suma v Eurách                                                               
1 2014001 21.1.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko,  s. r. o. Havon - pracie a dezinfekčné prostriedky 61,38
2 2014002 24.1.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
3 2014003 27.1.2014 Mgr. Helena Dubayová, Zlaté Moravce Spracovanie účtovníctva a miezd za IV. Q 2013 200,00
4 2014004 27.1.2014 Helvyk Elevators, s. r. o., Nitra Opakovaná úradná skúška výťahu 212,51
5 2014005 27.1.2014 Technická inšpekcia, a. s., Bratislava Opakovaná úradná skúška zdvíhacích zariadení 183,36
6 2014006 31.1.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 01/2014 211,20
7 2014007 31.1.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 01/2014 2499,64
8 2014008 10.2.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,59
9 2014009 20.2.2014 Obec Machulince Ročné poistné - prevádzka motorovévo vozidla 102,00
10 2014010 24.2.2014 Roland Ševčík Čistiace prostriedky 68,90
11 2014011 24.2.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
12 2014012 28.2.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 02/2014 201,60
13 2014013 28.2.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 02/2014 2236,52
14 2014014 6.3.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiace 01-02/2014 1964,91
15 2014015 7.3.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,59
16 2014016 14.3.2014 KEO, s. r. o, .Záhorce Modul Účtovníctvo programu KEO WIN 44,82
17 2014017 17.3.2014 WebHouse, s. r. o. Webhostingové služby  17,99
18 2014018 26.3.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
19 2014019 27.3.2014 Ing. Juliana Farkasová Audítorské služby 600,00
20 2014020 2.4.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 03/2014 199,20
21 2014021 2.4.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 03/2014 2600,84
22 2014022 2.4.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac 03/2014 767,74
23 2014023 9.4.2014 Roland Ševčík Čistiace prostriedky 81,93
24 2014024 9.4.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 22,54
25 2014025 9.4.2014 Pavol Maduda, Žitavany Služby OPP a BOZP - I. štvrťrok 2014 120,00
26 2014026 10.4.2014 Sanimat, s. r. o., Bratislava Zdravotnícke potreby 165,00
27 2014027 16.4.2014 WebHouse, s. r. o. Webhostingové služby  28,66
28 2014028 23.4.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
29 2014029 28.4.2014 Helvyk Elevators, s. r. o., Nitra Odborná prehliadka výťahu 115,15
30 2014030 29.4.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko,  s. r. o. Pracie prostriedky 287,81
31 2014031 30.4.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2014 141,60
32 2014032 30.4.2014 Obec Machulince Stravovanie kllientov za mesiac apríl 2014 2378,20
33 2014033 2.5.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac 04/2014 556,71
34 2014034 5.5.2014 Mgr. Helena Dubayová, Zlaté Moravce Spracovanie účtovníctva a miezd za I. Q 2014 200,00
35 2014035 9.5.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,59
36 2014036 12.5.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko,  s. r. o. Profi MOP s príslušenstvom, náhradné safety, alumíniová rukoväť 237,00
37 2014037 23.5.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
38 2014038 30.5.2014 Slovenská pošta, a. s. Tlač poštového peňažného poukazu 7,19
39 2014039 3.6.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov  za mesiac máj 2014 170,40
40 2014040 3.6.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac máj 2014 2600,84
41 2014041 4.6.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac máj 2014 516,11
42 2014042 11.6.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 22,68
43 2014043 13.6.2014 Terézia Furgaľáková Teri Timo, Novoť Osobné ochranné pracovné prostriedky  380,88
44 2014044 23.6.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
45 2014045 3.7.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac jún 2014 194,40
46 2014046 3.7.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac jún 2014 2504,70
47 2014047 3.7.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac jún 2014 417,98
48 2014048 9.7.2014 Sanimat, s. r. o., Bratislava Zdravotnícke potreby - rukavice 115,00
49 2014049 10.7.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,59
50 2014050 14.7.2014 Autooprava Homola Ľubomír, Žitavany Oprava motorového vozidla ZM 826 BC 44,30
51 2014051 17.7.2014 Pavol Maduda, Žitavany Služby OPP a BOZP - II. štvrťrok 2014 120,00
52 2014052 18.7.2014 Helvyk Elevators, s. r. o., Nitra Odborná prehliadka výťahu 115,15
53 2014053 22.7.2014 Mgr. Helena Dubayová, Zlaté Moravce Spracovanie účtovníctva a miezd za II Q 2014 200,00
54 2014054 24.7.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
55 2014055 29.7.2014 Helvyk Elevators, s. r. o., Nitra Práca na výťahu 125,28
56 2014056 4.8.2014 Obec Machulince Spoteba emnergií za mesac 07/2014 360,72
57 2014057 4.8.2014. Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 07/2014 192,00
58 2014058 4.8.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 07/2014 2499,64
59 2014059 13.8.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,59
60 2014060 19.8.2014 Sanimat, s. r. o., Bratislava Zdravotnícke potreby - rukavice a dezinfekčný prostriedok na ruky   93,25
61 2014061 25.8.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 08/2014 129,60
62 2014062 25.8.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 08/2014 2621,08
63 2014063 26.8.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
64 2014064 9.9.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac 08/2014 423,68
65 2014065 9.9.2014 Mediatel Bratislava, Miletičova 21 Internetové produkty 106,80
66 2014066 9.9.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko,  s. r. o. Pracie prostriedky 364,96
67 2014067 9.9.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,83
68 2014068 11.9.2014 Autooprava Homola Ľubomír, Žitavany Oprava motorového vozidla ZM 826 BC 47,30
69 2014069 18.9.2014 Sanimat, s. r. o., Bratislava Zdravotnícke rukavice 115,00
70 2014070 19.9.2014 Terézia Furgaľáková Teri Timo, Novoť Osobné ochranné pracovné prostriedky  465,60
71 2014071 22.9.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
72 2014072 23.9.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko,  s. r. o. Návleky na mop 5 ks 82,08
73 2014073 30.9.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 09/2014 192,00
74 2014074 30.9.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 09/2014 2499,64
75 2014075 8.10.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac 09/2014 428,43
76 2014076 8.10.2014 Pavol Maduda, Žitavany Služby OPP a BOZP - III. štvrťrok 2014 120,00
77 2014077 8.10.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 23,33
78 2014078 24.10.2014 Helvyk Elevators, s. r. o., Nitra Odborná prehliadka výťahu 121,15
79 2014079 24.10.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
80 2014080 24.10.2014 Miroslav Paluška - Autoškola Paluška Školenie vodičov podľa Zák124/06, Zák.462/2007 a Vyhl.208/1991 42,00
81 2014081 29.10.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2014 208,80
82 2014082 29.10.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 10/2014 2585,66
83 2014083 4.11.2014 Obec Machulince Spotreba energií za mesiiac 10/2014 881,90
84 2014084 7.11.2014 KEO, s. r. o, .Záhorce Udržiavací poplatok,ročná licencia programu KEO WIN - rok 2015 50,18
85 2014085 13.11.2014 Mgr. Helena Dubayová, Zlaté Moravce Spracovanie účtovníctva a miezd - III. Q 2014 200,00
86 2014086 13.11.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 21,59
87 2014087 21.11.2014 Sanimat, s. r. o., Bratislava Zdravotnícke rukavice 23,00
88 2014088 25.11.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
89 2014089 27.11.2014 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2014 187,20
90 2014090 27.11.2014 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 11/2014 2464,22
91 2014091 12.12.2014 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 19,03
92 2014092 12.12.2014 Slovenská pošta, a. s. Tlač poštového peňažného poukazu 7,19
93 2014093 12.12.2014 Pavol Maduda, Žitavany Služby OPP a BOZP - iV.Q 2014 120,00
94 2014094 12.12.2014 Sanimat, s. r. o., Bratislava Ambulex vinyl rukavice zdravotnícke 105,80
95 2014095 29.12.2014 Orange Slovensko, a. s. Mesačná platba za mobil 27,98
96 2014096 9.1.2015 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 19,99
97 2014097 9.1.2015 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac 11/2014 685,47
98 2014098 9.1.2015 Obec Machulince Stravovanie zamestnancov za mesiac 12/2014 156,00
99 2014099 9.1.2015 Obec Machulince Stravovanie klientov za mesiac 12/2014 2256,76
100 2014100 9.1.2015 Obec Machulince Spotreba energií za mesiac 12/2014 904,25
101 2014101 19.1.2015 Obec Machulince Nájomné za rok 2014 - budova a auto 13,00