Por.číslo

Zo dňa

Dodávatež

Predmet  objednávky

1.

05.01.2016

Slovenská pošta, a. s.

Objednávka tlačív poštových poukazov na účet